top of page
Søk

Hvilken kvinnetype er du Vata, Pitta, eller Kapha?


VATA-KVINNER

Vata er relatert til nervesystemet og styrer alle bevegelsene våre. Den typiske Vata-kvinnen er ofte sensitiv med tendens i retning av letthet og flyktighet, både i kropp og sinn.

Kvinner med mye Vata i sin konstitusjon må ofte øve på å ta i mot (og ta inn), bygge seg opp med fysisk næring og mentalt påfyll.

Mange Vata-kvinner er allerede underernærte, enten direkte, eller indirekte. De mangler «buffer» og har derfor godt av ekstra påfyll som skaper stabilitet og stødighet. Fylle opp sitt eget lager før de har noe å gi videre - en utfordrende praksis siden det oppleves som lettere å gi, enn å ta i mot...


En Vata-dominant kvinne er sensitiv og oppmerksom på omgivelsene og andres behov, og kan lett overstrekke seg for å ta hensyn til andre (fremfor seg selv). En viktig oppgave for Vata-kvinner er derfor å bevisst bryte dette mønsteret som ellers kan spinne inn i en ond sirkel og gi grobunn til ubalanser, plager og evt helseproblemer.

Fokus på å bringe inn mer av de typisk kvinnelige kvalitetene som mykhet, kreativitet, ro, tilstedeværelse, fuktighet, omsorg og sanselighet er en god start. Det samme gjelder evnen til å gjenkjenne og akseptere egne behov og ønsker.

For å være i stand til å ta i mot, og møte de utfordringene livet byr på, trenger vi et sterkere og mer robust fundament «so that we can bend, not break».

Den flyktige og lette kvaliteten gjør oss lett påvirkelige, og kan dra oss mot ytterpunkter, både i tanker og handlinger. Vi er «sårbare» i møte med nye tanker, ideer, ytre stimuli og andres meninger.


Jording og trygghet i egne verdier er derfor et viktig fundament.

Vata er knyttet til hørselen vår og hva vi lytter har derfor stor betydning. Unngå høye og skape lyder, hard musikk og konstant påfyll... Rolig musikk, naturlyder og myke stemmer kan virke helende og godt.

For Vata-kvinner er det også viktig å slippe ut tanker og følelser, gjerne gjennom stemmen. Gode samtaler, sang, prat med deg selv, et kjæredyr, eller plantene dine. Kommunikasjon er viktig for å stimulere og balansere Vata. Det er også viktig at du ikke holder inne kroppslyder og undertrykker kroppsfunksjoner som raping, nysing, promping, gjesping osv

Ettersom vi blir eldre og passerer overgangsalderen vil vi naturlig preges av mer Vata-energi. Det er naturlig at vi nå retter energien vår mer innover, søker innsikt og visdom fremfor å navigere i det ytre og raskt skiftene landskapet som bidrar til mer uro og flyktighet.PITTA-KVINNER

Pitta kjennetegnes også ved bevegelse, men på en litt annen måte enn Vata. Her handler det mer om prosessering, endring og transformerende kvaliteter. Bevegelsene er initiert innenfra, gjennom fordøyelsen eller via drivkraft, glød og et behov for å prestere. Pitta-kvinner er varme, "fuktige" og kjærlige, og samtidig skarpe, direkte og realitetsorienterte.


Pitta er ansvarlig for å transformere tankene våre fra idé til handling, og videre til manifestering.

Pitta trenger tydelig mål og mening og mangel på dette skaper indre uro og frustrasjon. Et typisk eksempel på ubalanse (underernært Pitta) kan vise seg i en konstant søken etter intellektuelt påfyll, driv etter å lære mer og mer, men mangel på kraft og «ild» til å omgjøre kunnskap til handling - fra teori til praksis.

Fordi Pitta-kvinner har en tendens til å være ambisiøse, selvkritiske og sette høye krav til både seg selv og omgivelsene kan det lede til en ond sirkel der vi blir mer og mer frustrerte (både over oss selv og omgivelsene) og bringes ytterligere ut av balanse. Vi kan ende opp med «overfylte hoder» - blokkert energi som ikke kanaliseres ut og dirigeres mot et meningsfylt mål. Det å handle mer i tråd med grunnleggende verdier fremfor presentasjon, konkurranse og materielle mål er en god måte å gjenskape harmoni mellom kropp, sinn, sjel og en universiell kraft som er enda større enn oss selv…

Pitta er blant annet relatert til hormonsystemet, blodet og blodfylte organer som lever og milt. Pitta-kvinner kan ha kraftige mensblødninger, men ofte mindre smerter og ubehag enn Vata og Kapha. Innen Ayurveda ser på menstruasjon som en viktig mulighet for kroppen til å kvitte seg med overflødig varme (som blod representer). Etter overgangsalder blir det derfor ekstra viktig for Pitta-dominante å kutte ned på mat, aktiviteter osv som fremmer varme i kroppen (feks. sterk mat, fritert mat, alkohol, hard trening osv). Pitta-kvinner kan oppleve sterke hetetokter og bør derfor ta ekstra godt vare på de blodrike organene som representerer (og lagrer) varme i kroppen. For Pitta er det også ekstra viktig å redusere stress - både fysisk og mentalt.KAPHA-KVINNER

Kapha-kvinner har naturlig myke, feminine, trygge og stabile kvaliteter. De er ofte robuste med et godt immunforsvar, sterk fysikk og myk og fin hud. De er mindre utsatt for «vanlige» og forbigående helseplager, men kan oppleve mer alvorlige utfordringer hvis de først rammes av sykdom.

Kapha-kvinner kan slite med dårlig sirkulasjon, fastlåsthet, mangel på «gnist», motivasjon og fleksibilitet. Symptomer som forsterkes av kulde, faste rutiner/rigiditet og en snever komfortsone som virker ytterligere begrensende. Kombinert er det disse faktorene som kan lede Kapha inn i en selvforsterkende ond sirkel.


I motsetning til Vata, balanseres Kapha gjennom å gi slipp - dvs å trekke fra fremfor å legge til, å løsne opp fremfor å holde fast. Noe som, for en trygghetsorientert og mer bedagelig anlagt Kapha-kvinne, som trives best med forutsigbarhet og faste rammer, kan oppleves utfordrende. Er du Kapha-dominant styrer du sannsynligvis også unna konflikt og konfrontasjoner, og er mer opptatt av god stemning - noe du kanskje også påtar deg ansvaret for å opprettholde.

I fertil alder er Kapha-kvinner de mest fruktbare, mens de etter overgangsalder kan oppleve det som vanskelig å omfavne endringen som skjer i livet - både hva gjelder fysiske forandringer og mer «praktiske» som barn som flytter ut, nye arbeidsoppgaver, endring i relasjoner osv

Letthet, bevegelse, varme og nye impulser er viktige stikkord for å skape balanse hos Kapha. Praktisk kan dette handle om å gjøre en skikkelig opprydding der du kvitter deg med mye av det du ikke lenger trenger. Det kan også handle om fysisk stagnasjon og «opphopninger» som; væskeansamlinger (hovne ben), høyt kolesterol, lavt stoffskifte, noen ekstra kilo utover vanlig trivselsvekt osv


Noen gode tips for å balansere Kapha-energi og motvirke stagnasjon er fysiske og mentale aktiviteter som utfordrer, fremmer sirkulasjon, varme og nye impulser. Gi slipp på gamle vaner, rutiner og faste mønstre. Gå en ny vei, møte nye mennesker, lære deg noe nytt, mer fysisk aktivitet (gjerne yoga, dans og raske turer i frisk luft). Nye matretter, og kanskje også matvaner; fokus på lettere mat som er varm, tørr og sprø, gjerne godt krydder. Mindre søt og tung mat.


Uansett hvilken type du kjenner deg mest igjen i håper jeg du ser hvordan alle har gode sider og at du dermed kan akseptere og omfavne det som er mest deg. De største ubalansene skaper vi når vi forsøker å passe inn i en "form" som ikke harmonerer med vår naturlige konstitusjon og personlighet

Comments


Archive
Search By Tags
Ingen tagger enda.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page