top of page
Søk

Ayurveda og overgangsalder

I facebook-gruppen min Ayurveda for kvinner har jeg skrevet en serie med innlegg som tar for seg den Ayurvediske tilnærmingen til overgangsalder. Her får du en sammenfatning med masse informasjon som det kan være fint å gjøre seg kjent med - også i god tid før du går inn i denne fasen av livet.Del 1


Menopause handler om både kropp, sinn og sjel…

I Ayurveda markerer menopause (når det har gått et år siden siste menstruasjon) et tydelig skifte i kvinners liv, ikke bare når det gjelder de fysiske forandringene som skjer i kroppen, men vel så mye den mentale og «sjelelige» overgangen til en ny livsfase.


De fysiske symptomene vi forbinder med overgangsalderen er gjerne relatert til gunas (kvalitetene) tørrhet, varme og uro - en kombinasjon av Vata- og Pitta dosha. Vi beveger oss fra Pitta-fasen som kjennetegner «voksenlivets» mer prestasjonsorienterte, materielle og aktive livsstil og videre til neste fase og naturlig domineres av Vata-dosha.

Jo mer vi så langt har levd i balanse med vår individuelle konstitusjon jo mildere og mindre plagsom vil vi også oppleve denne overgangen. Siden mange av oss har levd med mye stress, og ikke alltid klart å senke tempoet og lytte til kroppen, har ubehag forbundet med overgangsalder nesten blitt noe vi alle forventer å oppleve.

Typiske symptomer som hetetokter, hodepine/migrene, hårtap, hudproblemer, irritasjon/frustrasjon mm er tydelige tegn på akkumulert Pitta og overflødig varme som kroppen nå forsøker å «rense ut».

Kanskje har vennet deg til et såpass høyt stressnivå at det nå opplevelse som helt normalt? I såfall er dette en en god anledning til å gire ned og gi kropp (sinn og sjel) mulighet til å hente seg inn igjen som en god investering for livet videre.


Etterhvert som mengden av kjønnshormoner synker blir vi også mer sensitive for stress og tåler ikke lenger samme belasting som tidligere. Mengden av stresshormoner i kroppen balanseres naturlig forhold til mengden av kjønnshormoner og ettersom vi nå produserer mindre kjønnshormoner har vi heller ikke de samme «ressursene» til rådighet for å opprettholde tilsvarende produksjon av stresshormoner. Og fordi stresshormoner er kroppens «førsteljne-forsvar» vil produksjonen av disse alltid bli prioritert fremfor kjønnshormoner. Det å fortsette en stressende livsstil i, og etter, overgangsalder blir derfor en ond spiral som kan forsterke allerede etablerte ubalanser.


Vata-energien som nå naturlig vil prege oss fremover representerer kvaliteter som kan virke mer uvante og dermed skape både forvirring og uro. I tillegg kommer typiske Vata-symptomer som tørrhet, rastløshet, konsentrasjonsproblemer, dårlig hukommelse, søvnproblemer, IBS, mer sensitiv fordøyelse, luft i magen ol

Mer Vata-energi gjør oss mer sensitive - både fysisk og mentalt. Ro, jording, varme, mykhet, stabilitet/faste rutiner og mindre stimuli er stikkord for hva som kan hjelpe til å opprettholde balanse.


I denne livsfasen er vi naturlig «programmert» til å skru ned tempo og vende fokus mer innover. Til nå har vi samlet kunnskap, erfaringer og opplevelser og nå handler det mer om foredling - om å reflektere og integrere. Fra teori og praksis til visdom.

Som ved andre store skifter i livet er menopause er også en verdifull tid for å foreta en mental «vareopptelling», inkl en vurdering av hva vi ønsker å ta med oss videre og hva vi kan gi slipp på. Bevissthet omkring egne verdier og hva som er viktig for DEG, og samtidig gir slipp på «skuller og burder», antakelser og idéer om hva andre tror og tenker om deg.


Den mentale omstillingen til en roligere og mer innover-rettet tilværelse og livsstil er derfor en god øvelse i denne fasen.

Aksept for livets gang er en viktig kilde til indre ro.

Det å være fullt tilstede i livet kjennes også viktigere ettersom tiden blir enda mer dyrebar. Tilstedeværelse og er også den beste veien til dypere kontakt med sjelen vår. Mens sinnet og tankene våre trives best i fortid, eller fremtid, er det i nuet vi har tilgang til vårt innerste SELV, den delen av oss som ikke er farget og filtrert gjennom gamle mønstre, etablerte sannheter og begrensinger.

Uansett hvor du er i kvinne-livet vil du ha nytte av å investere tid til å bli bedre kjent med deg selv, og hva som skal til for å opprettholde god balanse - en sunn kropp og et fredfullt sinn.


Del 2


Vata, Pitta og Kapha - doshaenes rolle


I overgangsalderen blir vi blir konfrontert med hvordan vi har levd livet vårt så langt, valgene vi har gjort og hvordan de har påvirket oss både fysisk, mentalt og spirituelt. Om vi har levd i rimelig god harmoni og balanse med vår individuelle konstitusjon, eller om vi har overstyrt kroppens signaler, vårt indre «kompass», og nå lever på «kreditt» med høye avdrag og renter…


Pitta

Kroppens hormon-kjertler styrer kommunikasjon og transformasjon i kroppen, og hører inn under Pitta-dosha.

Østrogen regnes også som et Pitta-hormon.

Når kroppen naturlig produsere mindre østrogen reduseres også agni*/ litt av «kraften» i skjoldbruskkjertelen, noe som kan lede til lavere stoffskifte og en opplevelse av mer «tyngde» og treghet i kroppen, inkl vektøkning.

Hvis vi har samlet opp mye Pitta-energi, gjennom et aktivt og stressende «voksenliv», vil kroppen nå forsøke å kvitte seg med denne varmen. Vata-energien som gjør seg mer gjeldene vil presse ut akkumulert Pitta, noe som fører til at mer varme beveges rundt i kroppen - derav hetetokter, økt svette, såre øyne, migrene osv.


*) Agni representerer den transformative kraften, fordøyelsen og vår indre "ild"Vata

Vata styrer alt av bevegelser og er dermed involvert i alle kroppens prosesser. Ved store endringer og skifter i livet er Vata ekstra dominerende, og spesielt i overgangsalderen som markerer nettopp overgang til en mer Vata-dominert livsfase.

I tillegg til bevegelse representerer Vata også kvaliteter som letthet/luftighet, flyktighet, uregelmessighet og tørrhet (tørre slimhinner, tørr hud, tørt og flisete hår osv).

Den interne «kampen» som nå pågår mellom Pitta og Vata kan ofte oppleves i form av generell uro og økt sensitivitet (både fysisk og mentalt). Vi blir mer sarte og lettskremte, får konsentrasjonsproblemer, «hjernetåke, uregelmessig og/eller sensitiv fordøyelse og dårligere søvn.

Vata styrer også skjelett og benvevet vårt, som er mer sårbart og utsatt ettersom vi produserer mindre østrogen.Kapha

Mens østrogen regnes som et Pitta hormon, er progesteron relatert til Kapha-dosha. Lavere produksjon og mengde progesteron gir mindre «smøring» til kroppens strukturer. Vi blir mindre robuste og motstandsdyktige, og kan særlig kjenne dette på ledd og slimhinner.

Utover det spiller ikke Kapha-dosha noen stor rolle i forbindelse med overgangsalder.


Hvis du naturlig har mye Kapha i konstitusjonen din kan du likevel oppleve skiftet til mer Vata-energi som ekstra forvirrende ettersom det innebærer helt motsettende egenskaper og kvaliteter.


Del 3


Symptomer - råd og tips


Bare begrepet overgangsalder kan være nok til å skape stress, uro og "alders-angst", spesielt hvis du har hørt skrekkhistorier fra andre, eller generelt opplever at det å bli eldre innebærer noen ekstra utfordringer...


Stress er i seg selv kanskje den viktigste årsaken til at overgangsalderen kan oppleves utfordrende - både fysisk og mentalt.

En gradvis overgang til en roligere livsstil, med justerte forventninger, færre "skuller og burder" og krav til oss selv, vil derfor være en verdifull praksis nå. Det samme gjelder aksept for at denne nye fasen av livet kan oppleves som både vemodig og frigjørende.


Jo mer vi opplever mentalt stress og motstand, jo mer stress skapes også i kroppen.


I vår vestlige kultur mangler vi tradisjonen for å omfavne de viktige og naturlige milepælene i kvinners liv, menstruasjon og menopause. Begge deler kan være forbundet med både tabuer og ubehag - det er ihvertfall ikke noe vi feirer.

Gjennom overgangsalderen kan det være fint å gjøre seg kjent med symptomer på både Vata- og Pitta ubalanse. Som nevnt vil det å reduserer alle former for stress være noe av det viktigste du kan gjøre, spesielt i den første perioden som kan oppleves ekstra utfordrende og forvirrende.


En av de beste og mest effektive måtene å skape balanse i Vata-dosha; fremme varme, næring og jording er gjennom Abhyanga - egenmassasje med varm olje.


Det er vanlig å oppleve at overgangen til mer Vata-energi påvirker fordøyelsen (ISB-symptomer; økt sensitivitet, mer luft i magen, treg mage/forstoppelse, evt skiftende forstoppelse og løs mage). Dårligere fordøyelse og svakere agni kan lett lede til ama (opphopning av avfallstoffer), noe som videre forsterker allerede begynnende symptomer, relatert både til fordøyelse og videre til immunforsvar, energinivå, fysisk og mentalt overskudd og generelt velvære.


En mild Ayurvedisk «de-tox» kan være et godt råd når du begynner å kjenne symptomer. F.eks noen dager med monofaste der du spiser Kitchari og drikker sitron/ingefære-te, eller CCF-te (cumin, fennikel og koriander).

Du kan også legge inn en, eller to faste dager i uken, eller en runde på 2-3 dager pr måned der du spiser og drikker på denne måten.


(Se tidligere innlegg om Ama pachana / skånsom Ayurvedisk "rensekur"https://www.omayurveda.no/single-post/mild-ayurvedisk-rense-kur-styrke-ford%C3%B8yelsen).


Det å følge et mer Vata-balanserende kosthold vil være bra for å styrke fordøyelsen (fremme agni og redusere ama).

 • Varm og nylaget mat og drikke, milde krydder og lett fordøyelige grønnsaker, kornprodukter og økologiske meieriprodukter hvis du tåler/liker det.

 • Unngå kald drikke og/eller kullsyre, spesielt sammen med mat.

 • Spis frisk frukt utenom måltider, reduser kaffe og andre sterke stimuli.

 • Hvis du er usikker på doshaene, eller kjenner mer på symptomer relatert til Pitta, eller Kapha dosha, kan du styre i retning av mer Sattvisk* kost, som virker helsefremmende og balanserende på alle doshaene.

 • Skap ro og forutsigbarhet til nervesystemet gjennom en fast døgnrytme, nok søvn, faste måltider og matro, frisk luft og mindre intens aktivitet.

 • Når det gjelder Ayurvediske urter er både Triphala, Shatavari og Ashwagandha gode tilskudd ifm overgangsalder.

 • Shatavari regnes som det beste tilskuddet for kvinners hormon- og reproduksjonssystem. Det er særlig balanserende for Pitta og symptomer som hetetokter, hodepine og hudproblemer.. Er symptomene relatert til både Pitta og Vata vil en kombinasjon av Shatavari og Ashwagandha være det beste.

 • For å styrke fordøyelsen, fremme utrensing og hindre ama vil Triphala være et godt tilskudd for alle uansett dosha og evt andre symptomer.Kjører du emosjonell berg- og dalbane?


Den indre omveltningen som foregår kan også gjøre oss ekstra sårbare og følsomme. Mentalt går vi gjennom både en Rajasisk og en Tamasisk tilstand, ytterpunkter som lett kan oppleves som en slags mental berg og dalbane.


Rajas gjør oss våkne, aktivt søkende etter stimuli, informasjon og påfyll. Det kan lett bli en ond sirkel som leder til kognitiv overload - at vi forsetter å fylle på uten å ta oss tid til "fordøyelse", refleksjon og integrasjon.


For mye Tamas kan gjøre oss tunge og trege, vi mangler energi og overskudd, søker mer ro og hvile (enn det vi egentlig har godt av). Vi kjenner oss umotiverte, uinspirerte og kan oppleve at det er mer krevende å ta inn, eller huske ny informasjon.

Overtenking, irritasjon og frustrasjon (Pitta) kombinert med usikkerhet, sårbarhet og flyktighet (Vata) skaper også grobunn for en mer Tamasisk tilstand av selvkritikk, håpløshet og passivitet.


SATTVA

I motsetning til Rajas og Tamas representerer Sattva den optimale tilstanden av balanse og harmoni.

En opplevelse av letthet hvor vi også kjenner oss trygge og stabile - rolige og fredfulle med et klart og åpent sinn. 


*) Mat som fremmer Sattva:

Frisk frukt og grønnsaker, fullkorn, basmatiris, mungbønner, usaltede nøtter, dadler, ghee, mandler (uten skall), gurkemeie, ingefær, råmelk, honning, friske urter og spirer. Comments


Archive
Search By Tags
Ingen tagger enda.
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page