top of page

«Yoga is for the Mind
Ayurveda is for the body»

Instagram%20post%20by%20Hj%20Titin%20Mar

Ayurveda og Yoga

 

Yoga*  er en viktig del av en Ayurvedisk livsstil.
Der yoga gir oss økt mental bevissthet, styrke og ro, bidrar Ayurveda til å fremme vår fysiske helse gjennom tilpassede råd for kosthold, livsstil/daglige rutiner, fysisk aktivitet, egenpleie mm.

 

"Det å kun praktisere enten yoga eller Ayurveda er som å stå på ett ben fremfor to".

Hensikten med Yoga - i Ayurvedisk perspektiv:
- Balansere doshaene/energiene i kroppen (Vata, Pitta og Kapha)
- Fremme flyten av Prana (livskraft), og gi næring til kroppens vev- og organsystemer
- Roe ned, balansere og fremme indre fokus og bevissthet  

 

*)  Både asana, pranayama og meditasjon har stor effekt på de tre doshaene (Vata, Pitta og Kapha).

Gjennom å kjenne din individuelle kroppstype/konstitusjon - eller ubalanser, kan du tilpasse din egen

yogapraksis som et viktig verktøy for bedre helse og balanse.

Både Ayurveda og Yoga legger stor vekt på individuelle forskjeller, og gir oss kunnskap om hvordan vi kan

optimalisere vårt eget potensiale, fremfor å sammenligne oss med andre. 

Det viktigste vi kan gjøre er å bli bedre kjent med de signalene vi får fra egen kropp og hvordan vi kan

bli bedre til å lytte til, stole på og styre etter vårt indre "kompass". 

 


Ayurvedas betyning for Yoga
Yoga er ofte ikke nok for at vi skal oppnå, eller opprettholde, en god og helhetlig balanse.

For å takle et hektisk liv med stort tidspress og mye stress bør vi også fokusere på andre områder av livsstilen vår.

Ayurveda legger spesielt stor vekt på kosthold som grunnlag for en sunn kropp og et lykkelig sinn, og har som utgangspunkt at alt som påvirker kroppen også påvirker sinnet - og omvendt.

 

"If proper diet no medicine is needed, if poor diet medicine is of no use"

 

  • Ayurveda gir en utfyllende og helhetlig beskrivelse av hvordan vi kan styrke og opprettholde god helse gjennom et individuelt tilpasset kosthold, fysisk aktivitet og livsstil.

  • Ayurveda øker bevisstheten omkring våre individuelle forskjeller, og hvordan vi selv kan justere eventuelle ubalanser, fysiske eller mentale, basert på vår særegne kroppstype/sammensetning.

  • Ved å bli bedre kjent med vår egen kroppstype og kroppens signaler vil Yoga, kombinert med Ayurvedisk kosthold, være de viktigste virkemidlene for hvordan vi best kan ta vare på helsen vår


«Yoga is not simply a way of exercise, but a way of life
Ayurveda is not only a system of medicine, but a way off life
When we integrates both Yoga and Ayurveda in our life, the benefits will be numerous»

 

SamaYoga

SamaYoga er en myk og intuitiv yogaform med sterk kobling til Ayurveda og med tydelig grunnlag i

tradisjonell Vedantisk lærdom og verdier. Les mer om denne yogaformen på www.samayoga.info

 

bottom of page