top of page
Søk

Sattva - Rajas - Tamas

"Ayurvedisk psykologi"

Jeg skriver som regel om Ayurveda med utgangspunkt i de såkalte bio-fysiske energiene; Vata, Pitta og Kapha. Siden de hjelper til å beskrive/forklare våre fysiske tilbøyeligheter, kvaliteter og egenskaper, oppleves de gjerne mer konkrete og tilgjengelige. Helt naturlig, gitt vår tendens til å rette oppmerksomheten mer mot det ytre, mot kropp og fysiske attributter enn mot sinnet og våre mentale tilbøyeligheter. Fysiske kvaliteter er også lettere å måle, vurdere og sammenligne - noe hjernen vår er «rigget» til å foretrekke.


Innen Ayurveda og Yogisk filosofi sies det at naturen (universet) består av tre primære kvaliteter (Maha Gunas) som er kildene til «kosmisk intelligens» og som styrer vår spirituelle vekst/utvikling.

Litt «heavy» kanskje, men jeg prøver meg litt videre…


De tre Maha Gunas er mer subtile og «dypere» enn doshaene, og retter seg mot vår mentale og spirituelle konstitusjon.

  • Sattva: klarhet, intelligens, bevissthet - fremmer balanse

  • Rajas: energi, bevegelse - fremmer ubalanse

  • Tamas: substans/materie - fremmer stillstand/passivitet


Mens vår medfødte konstitusjon - prakrti (sammensetning av vata, pitta og kapha) er gitt og uforanderlig, kan våre mentale kvaliteter utvikles og formes.


Personligheten vår er altså ikke «låst» på samme måte som vår fysiske kropp.

Sattva, Rajas og Tamas beskriver hvordan vi håndterer og forholder oss til det som skjer. Mens vi har lite kontroll over HVA som skjer, har vi en god mulighet til å kontrollere HVORDAN vi agerer og håndterer det.

Maha Gunas kan dermed være en viktig og verdifull kilde til selvutvikling og spirituell vekst.

Det er lett å tenke seg at Maha Gunas står i direkte kobling til doshenene, at Sattva henger sammen med Vata, Rajas med Pitta og Tamas med Kapha. Det er likevel viktig at vi forholder oss til disse som to separate «systemer».


Vi har alle har kapasiteten til å uttrykke og kultivere både Sattva, Rajas og Tamas.


Hvis sinnet vårt er preget av Rajasisk energi er vi tilbøyelige til å opptre som temperamentsfulle, målbevisste, krevende og utålmodige. Vi kan være sterkt engasjerte og opprørte over hva som skjer i verden og uredde for å uttrykke våre egne meninger og tanker - noe som selvfølgelig kan være en god ting, men også kan virke provoserende og skape økt spenning/fremme konflikter. Dersom vi bringer mer Sattvisk energi til bords kan vi respondere og møte andre med mer åpenhet, nysgjerrighet, vennlighet og forståelse. Det behøve altså ikke handle om at vi undertrykker en sterk Pitta-konstitusjon, men om at vi bevisst kan jobbe med hvordan vi håndterer ulike situasjoner på den mest hensiktsmessige måten (noe som i seg selv krever en god dose med Pitta).


Alle tre gunas er nødvendige for å skape helhet og evne til å håndtere ulike situasjoner og opplevelser.

Dypt i spirituell praksis, meditasjon ol. vil det være naturlig at vi dyrker de mer Sattviske kvalitetene som nestekjærlighet, klarhet, visdom og tilstedeværelse. I andre situasjoner kan det kreves at vi mobiliserer ekstra styrke og engasjement (eks. når vi kjemper for noe vi tror på, urettferdighet, protestmarsjer, kampsaker osv).

Det vil også finnes situasjoner som krever standhaftighet, utholdenhet og/ eller evnen til å gi seg når «løpet er kjørt» (Tamas).


Bevissthet er også her nøkkelen til endring og vekst.

Comments


Archive
Search By Tags
Ingen tagger enda.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page