top of page
Søk

Forts. Ayurvedisk "psykologi" og den mentale utviklingsprosessen

Tamas, Rajas og Sattva

Som i alle prosesser handler det aller først om å definere et utgangspunkt. Det første steget handler derfor om refleksjon, forståelse og aksept for hvor på «skalaen» vi befinner oss, om vi kjenner oss mest igjen i Tamas, Rajas eller Sattva (se kjennetegn nedenfor).


Det er viktig å være mest mulig ærlig, så en god dose selvinnsikt kommer godt med. Kanskje kan det også være til hjelp å sjekke inn med en som kjenner deg godt og få innspill om hvordan du oppfattes av andre…


Hvis vi identifiserer oss mest med de Tamasiske kvalitetene må vi først søke mot Rajas for å skape bevegelse og dermed kunne initiere endring. Dersom vi forsøker å ta steget direkte fra uvitenhet og stillstand (Tamas) til dyp meditasjon og spiritualitet (Sattva) kan vi ende opp med det som kalles spirituell bypass. Det å tvinge oss selv inn i en tilstand vi ikke er moden og klar for vil ikke gi oss den ekte og dype opplevelsen vi søker.

Den Sattviske «visdommen» kommer gjennom gradvis prosessering, erfaring og integrasjon. Vi må gå den lange veien der vi gjør oss verdifulle erfaringer gjennom opplevelser, tid til «fordøyelse» og bevissthet omkring egne verdier og hva som virkelig betyr noe for oss.


KJENNETEGN:
  • Tamas: Mental stillstand, mørke og tungsinn. Stahet og liten vilje til å utfordre etablerte sannheter og åpne opp for nye tanker og idéer. Fastlåst i gamle vaner og liten motivasjon til endring.

  • Rajas: Bevegelse, fart og uro. Mens den tamasiske tilstanden kjennetegnes av stillstand/passivitet, handler det her om å være i konstant fart, hele tiden jage etter mer… Mer stimuli, mer suksess, mer anerkjennesle. Alt som kan fore egoet vårt og gi oss en flyktig opplevelse av lykke og fullkommenhet. Under ligger likevel en følelse av at noe mangler, at livet handler om noe mer…

  • Sattva: Sinnsro, søker naturlig innover og «næres» ikke lenger av ytre anerkjennelse og materielle goder. Fornøyd med en fredfull og rolig livsstil. Bevissthet omkring det som er større enn oss selv, naturen og universielle verdier. Takknemlighet og aksept for livets reise - evnen til å se utfordringer som verdifull kilde til utvikling og visdom.

Comments


Archive
Search By Tags
Ingen tagger enda.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page