top of page
Søk

Become a gentle rebel


Do not compare your own messy inside to the glossy outside of others

Det handler ikke lenger bare om hvem vi overlater makten over oss selv til, hvem som får ta styringen over vår egen selvfølelse, selv-aksept, selvtillit, sinnsro og livsglede. Det handler om hvem vi tror vi lar styre oss, og hvilke kvaliteter som bevisst legges til og velges fra.

Hvilket ideal vi skaper for deretter å sammenligne og "piske" oss selv med.

Ayurveda lærer oss at veien til god helse og harmoni går gjennom å bli kjent med, og akseptere, vår egen kropp og sinn.

Vi er alle født unike, med vår individuelle konstitusjon - kvaliteter og egenskaper. En gave som det er vår oppgave å forvalte så godt vi kan, basert på hva som er riktig og viktig for oss - vår helse, våre verdier, vårt velvære og livsglede.

Ved å anerkjenne og validere oss selv, akkurat som vi er, viser vi verden vår mest verdifulle side.

Hvem vi er og hva vi står for.

I jungelen av ytre stimuli og influensene som også mest sannsynlig har en ganske «messy» inside, finnes det likevel én stemme vi kan ha full tillit til - som garantert ikke lar seg styre av markedskrefter, eller skiftende idealer; NATUREN.

Naturen er og blir vår beste kilde til visdom og inspirasjon. En kilde som vil oss vel og som ønsker mer enn noe annet å gi oss de svarene vi så ofte søker andre steder.

Med naturen tenker jeg ikke først og fremst på skog, fjell, vann og vind - men på den naturlige kraften og livsgivende energien som styrer alt. Den som gjør at hver eneste lille celle i kroppen vår kjenner sin oppgave, at planter og dyr har sine iboende instinkter og sykluser. Den «kraften» som stadig oftere må ty til «ute-stemme» for å bli hørt, både individuelt og helhetlig.

Ayurveda hjelper oss til å finne tilbake til vår indre, naturlige guide til helse og velvære. Å gå tilbake til den enkle lærdommen og kunnskapen vi allerede har, men som overdøves og påvirkes av sterkere stemmer.

Det handler ikke om mere kunnskap, flere kurs, tykkere bøker og selvoppnevnte guruer - det handler om å finne tilbake til det du har mistet på veien, den enkle og dyrebare sannheten som gjemmer seg under den glossy overflaten, og som skinner enda sterkere og flottere bare den får lov å slippe til…

Invoke the gentle rebel in you and be the change you want to see in the world


Archive
Search By Tags
Ingen tagger enda.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page