top of page
Søk

Velkommen til kvinnesirkel / Devi-sirkel


Søndag 10. februar kl 17, inviterer jeg til kvinnesirkel, en fin og samlende "time-out" der vi møtes for å dele og å lytte - finne ro og lande i gjensidig tillit, styrke og tilstedeværelse.

Gjennom alle tider og i alle kulturer har kvinner hatt en sterk tradisjon for å samles, dele gleder og sorger og gi hverandre støtte og styrke. Sammen skaper vi et trygt rom der vi kan gi slipp på frykt, usikkerhet og fordommer og i stedet fremme tillit, trygghet og samhold.

I en tid preget av fokus på ytre kvaliteter, stadig skiftende idealer, sammenligning, frykt for ikke å passe inn - eller være bra nok, trenger vi en kraftfull "motvekt". Et fristed som hjelper oss å lande i vissheten om at vi allerede er mer enn bra nok - akkurat som vi er!

Det er kraftfullt både å kunne dele og å lytte til andres historier. Vi trener opp den fine evnen til bevisst tilstedeværelse der vi nøytraliserer konkurranse og lytter uten å avbryte, sammenligne eller gi råd.

Opplevelsen av validering og ikke dømmende bekreftelse er en av de mest helende og verdifulle gavene vi kan gi og få. Det finnes ikke noe som er riktig eller galt, i stedet fokuserer vi på alle de ulike aspektene ved det å være kvinne.

Ordet DEVI kommer fra Sanskrit og betyr "hun som skinner sitt egen lys og ikke trenger noe/noen annen for å være fullkommen. Sannsynlig kommer også det engelske "DIVINE" fra samme ord.

Merete holder Devi-sirkler med bakgrunn i Vedanta og tradisjonell yogisk filosofi. Det betyr at bønn, chanting og ritualer kan være en naturlig del av "samlingen". Det er likevel viktig å understreke at en Devi-sirkel er både religiøst, politisk og kulturelt uavhengig, og åpen for alle som ønsker en tillitsfull og trygg møteplass med andre kvinner.

Sted: Alexander Kiellandsplass

Tid: kl 17

Lett servering

Donasjon

For spørsmål eller påmelding; e-post til merete@omayurveda.no

Denne kvinne-sirkelen er inspirert "The Be Woman Project" og

"Be woman sisterhood", som du kan lese mer om her https://bewomanproject.info

Du kan også lese mer om Merete og Devi-sirkler her www.OMAyurveda.no


Archive
Search By Tags
Ingen tagger enda.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page