top of page
Søk

Fordyp din yogapraksis med Ayurveda


Yoga og Ayurveda er på mange måter to sider av samme sak, de henger tett sammen og springer ut fra samme kunnskap og filosofi.

På samme måte som Yoga er en naturlig del av en Ayurvedisk livsstil, er Ayurveda et viktig virkemiddel for å forsterke en yogisk livsstil, god helse og velvære.

"Yoga is for the mind, Ayurveda is for the body"

Der yoga gir oss økt mental bevissthet, styrke og ro, bidrar Ayurveda til å fremme god fysisk helse gjennom individuelt tilpassede råd for kosthold, livsstil/daglige rutiner, fysisk aktivitet, massage og egenpleie.

Både Ayurveda og Yoga legger stor vekt på at vi alle er forskjellige, og gir oss viktig kunnskap om hvordan vi individuelt kan ivareta og styrke vår egen fysiske og mentale helse.

Noe av de viktigste vi kan gjøre er derfor å slutte å sammenligne oss med andre, og heller trene oss opp til å lytte mer til de signalene vi får fra vår egen kropp (og sinn)

Yoga - en viktig del av en Ayurvedisk livsstil

Yoga (asana, pranayama og meditasjon) har stor innvirkning på de tre energetiske kreftene/ Doshaene (Vata, Pitta og Kapha).

Ved å kjenne din individuelle kroppstype/konstitusjon, kan du tilpasse din egen praksis for å justere eventuelle ubalanser og dermed oppleve enda større utbytte av regelmessig yoga;

- Yoga bidrar til å balansere energiene i kroppen

(Vata, Pitta og Kapha)

- Øker flyt av Prana (livskraft) som vitaliserer og gir næring

til kroppens organsystemer

- Roer ned, balanserer, fremmer klarhet og energi til kropp

og sinn

Ayurveda - et viktig tilskudd til din yogapraksis Dessverre er Yoga alene ofte ikke tilstrekkelig for å opprettholde god helse og en helhetlig balanse.

Ayurveda gir oss derfor enkle og naturlige råd om hvordan vi best kan tilpasse hverdagen og livsstilen vår for å utfylle og forsterke de gode effektene ved en regelmessig Yogapraksis.

Blant annet er et riktig og individuelt tilpasset kosthold et viktig grunnlag for "en sunn kropp og et lykkelig sinn".

- Ayurveda øker bevisstheten omkring våre individuelle

forskjeller, og hvordan vi selv kan justere eventuelle

ubalanser, fysiske eller mentale, basert på vår egen kroppstype/sammensetning.

- Ved å kjenne vår egen kroppstype og kroppens signaler vil Yoga, kombinert med riktig Ayurvedisk kosthold, være blant

de viktigste virkemidlene for hvordan vi best kan ta vare på helsen vår.

"Det å kun praktisere enten yoga eller Ayurveda er som å stå på ett ben fremfor to"

Ønsker du å lære mer om din individuelle konstitusjon og hvordan du kan tilnærme deg en mer Ayurvedisk livsstil kan du lese mer på www.yogayum.no, eller bestille tid for en konsultasjon

Ta gjerne direkte kontakt med Merete Skjørten; e-post; merete@yogayum.no, eller tlf 911 01 920

Merete holder blant annet konsultasjoner hos Kundalini yoga skolen på Majorstuen i Oslo.


Archive
Search By Tags
Ingen tagger enda.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page