top of page
Søk

Sankalpa - en kraftfull intensjon


Det du retter energien din mot blir sterkere

Sankalpa er begrep fra Sanskrit som handler om å sette, og forsterke, en positiv intensjon.

Det vi retter oppmerksomheten vår mot, og gir næring til, blir sterkere og får vokse.

I Yoga snakker vi også om at vi kan styre strømmen av Prana (livskraft) gjennom bevisst fokusering på ulike deler av kroppen.

Ritualet med å sette en intensjon (Sankalpa) er en enkel, og likevel kraftfull handling som hjelper oss å styre oppmerksomheten vår mot noe som er viktig og betydningsfullt for oss.

Sankalpa forsterkes gjennom repetisjon, helst som et fast daglig rituale, og som en bevisst og handling som skaper sterkere kobling mellom intellekt og underbevissthet. For å skape grunnlag for motivasjon er det viktig at intensjonen kommer innenfra, at den er positiv ladet og henger sammen med våre grunnleggende verdier. Formålet er å skape en ny "bane" for endring og det åpner vi opp for når vi er i ro og vender fokus innover f.eks i forbindelse med meditasjon, yoga eller mindfullness.

I denne tilstanden kan vi plante de frøene som vi ønsker skal vokse og bære frukt - både fysisk, mentalt og spirituelt.

Start gjerne dagen med å tenne et lys, sett din Sankalpa (intensjon) og avslutt med noen minutters meditasjon og/eller rolige pusteøvelser. Tilsammen trenger det ikke å ta mer enn noen minutter.

For å velge deg en Sankalpa som virkelig betyr noe for deg, og som skaper indre motivasjon, er det viktig at du ikke lager strenge rasjonelle restriksjoner og begrensninger.

Velg deg ett ord eller en kort og enkel setning og la denne få lov til å modne seg noen dager, slik at du kjenner at den fungerer for deg og, er noe du ønsker å identifiserer deg med.

Eksempler kan være:

- Jeg er åpen for å ta i mot alt hva livet bringer

- Jeg finner noe positiv å lære fra en enhver situasjon

- Jeg har fred med meg selv og mine omgivelser

- Jeg er takknemlig for alt jeg har

- Jeg er tilstede i nuet

- Jeg er harmonisk

- Jeg har sinnsro

- Jeg lærer hver dag

Tradisjonelt gjøres Sankalpa gjennom å legge en blomst i høyre hånd og legge venstre hånd over, dette mens du lukker øyene, fokuserer og gjentar intensjonen din som et indre mantra.

Uansett hvordan du velger å sette din Sankalpa er det viktig at du er dedikert og det gjøres aller best gjennom å skape en fast, daglig rutine.

Velg deg en tid på døgnet hvor du vanligvis kan tilbringe noen minutter for deg selv, gjerne tidlig på morgenen, før timeplanen og "to-do listen" får mulighet til å fylle seg opp.

Sett deg rolig ned på en fast plass, tenn et lys, pust dypt og vend oppmerksomheten innover.

Gjennta din Sankalpa minst tre ganger og forestill deg at den lagres i hjertet ditt.

Vær tålmodig og la din positive intensjon bli en verdifull handling i hverdagen, husk at det du gir energi vokser og blir sterkere...


Archive
Search By Tags
Ingen tagger enda.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page