Naturens visdom og kunnskapen om livet

 

Ayurveda handler hvordan vi kan oppnå god helse gjennom å leve mest mulig i balanse med

vår individuelle kroppstype, med naturen og våre nære omgivelser. 

 AYUR: LIVET / VEDA: VISDOM 

Yoga og Ayurveda henger tett sammen og springer ut fra den samme filosofien. 

Tradisjonelt har yoga vært en praksis for sinnet og Ayurveda for kroppen.

Ayurveda holder kroppen i form og hodet klart slik at vi får ro og fokus til å praktisere yoga (meditasjon).

Ayurveda bringer de "yogiske" verdiene videre til alle områder av livet, og gir oss enkle og praktiske råd  

for blant annet kosthold, livsstil, fysisk aktivitet, egenpleie og daglige rutiner.

En ayurvedisk livsstil krever ikke strenge dietter, dyre behandlinger eller tett oppfølging, men lærer oss

hvordan vi på en enkel og naturlige måte selv kan gjenskape og opprettholde god helse og balanse. 

A healthy body and a happy mind!

 

Vi er alle født med vår unike konstitusjon/ sammensetning, som definerer oss både fysisk og mentalt.

Vi påvirkes og reagerer ulikt på alt vi tar inn og alt vi omgir oss med.  

Det som kan gi positiv helseeffekt for noen kan skape ubalanser hos andre.

Ayurveda tilbyr ikke en «quick fix», men en gradvis tilnærming og endring av vaner og rutiner.

Vi jobber med å avdekke, og bevisstgjøre, de underliggende årsakene til ubalanse,

og fokuserer på hele mennesket fremfor sykdommen.

Ayurveda er på ingen måte ment som en erstatning for «moderne medisin», men anerkjenner hvordan

begge "systemer" har sine styrker og kan virke sammen.  

 

Tradisjonell visdom + Moderne kunnskap 

Hei, jeg heter Merete 

Så langt tilbake jeg kan huske har jeg vært opptatt av naturen, av dyr, planter, mat OG de store spørsmålene i livet. 

Ayurveda har hjulpet meg til å forstå hvordan alt henger sammen med alt, og hvordan vi kan leve i flyt med livet, fremfor å kjempe motstrøms...

Mitt ønske er å få dele og inspirere andre til å lære mer om Ayurveda og hvordan vi kan leve i bedre harmoni med naturen og alt som omgir oss.

Jeg har en lang og variert bakgrunn fra både vestlig medisin, ernærings-vitenskap og mer tradisjonell/holistisk helsevisdom.

For meg handler det om å bringe sammen det beste fra begge «verdener» - bygge bro og hente frem synergier fremfor å skape avstand og motstand...

Ta gjerne kontakt hvis du vil bli bedre kjent med meg, eller vil ha hjelp, råd og inspirasjon til bedre helse og mer velvære.

merete@omayurveda.no

Ayurveda i Oslo
  • Facebook Social Ikon
  • Pinterest Sosial Ikon