top of page
DF5C0E80-E5F1-4747-A2E7-01509F4AA99D.jpeg

Naturens visdom 

 

Ayurveda handler hvordan vi kan oppnå god helse ved å leve mest mulig i balanse med

vår individuelle kroppstype, med naturen og våre nære omgivelser. 

AYUR: LIVET / VEDA: VISDOM

Yoga og Ayurveda henger tett sammen og springer ut fra den samme filosofien. 

Tradisjonelt har yoga vært en praksis for sinnet og Ayurveda for kroppen.

Ayurveda holder kroppen i form og hodet klart slik at vi får ro og fokus til å praktisere yoga (meditasjon).

Ayurveda bringer de "yogiske" verdiene videre til alle områder av livet, og gir oss enkle og praktiske råd  

for blant annet kosthold, livsstil, fysisk aktivitet, egenpleie og daglige rutiner.

En ayurvedisk livsstil krever ikke strenge dietter, dyre behandlinger eller tett oppfølging, men lærer oss

hvordan vi på en enkel og naturlige måte selv kan gjenskape og opprettholde god helse og balanse. 

A healthy body and a happy mind!

 

Vi blir født med vår unike konstitusjon/ sammensetning som definerer oss både fysisk og mentalt,

og vi påvirkes og reagerer ulikt på alt vi tar inn og omgir oss med.  

Det som kan gi positiv helseeffekt for noen kan skape ubalanser hos andre.

Ayurveda handler om en gradvis tilnærming og endring av vaner og rutiner.

Vi jobber med å avdekke, og bevisstgjøre, de underliggende årsakene til ubalanse, og fokuserer på

både kropp, sinn og sjel som helhet.

Tradisjonell visdom / Moderne kunnskap 

Ayurveda er ikke en erstatning for «moderne medisin», men anerkjenner hvordan

begge retninger har sine styrker og kan virke sammen.  

 

Hei, jeg heter Merete 

Så langt tilbake jeg kan huske har jeg vært opptatt av naturen,

av dyr, planter OG de store spørsmålene i livet. 

Ayurveda har hjulpet meg til å forstå hvordan alt virker sammen og

hvordan vi kan leve i bedre flyt og harmoni med livets underfundigheter

med naturen og omgivelsene våre.

Jeg har en lang og variert bakgrunn fra både vestlig medisin,

ernæringsvitenskap og mer holistisk og tradisjonell helsevisdom.

Jeg er opptatt av å kunne hente frem det beste fra begge «verdener»,

bygge bro og hente frem synergier fremfor å skape avstand og motstand...

Ta gjerne kontakt hvis du vil bli bedre kjent med meg,

eller vil ha hjelp, råd og inspirasjon til bedre helse og mer flyt i livet

merete@omayurveda.no

58FA1D11-65EC-4968-8DEA-62D0A321A053.jpeg
bottom of page