Ayurveda kan oversettes til kunnskapen om livet og lærer oss hvordan vi kan leve mest mulig i balanse med vår individuelle kroppstype, med naturen og våre nære omgivelser. 

Yoga og Ayurveda henger tett sammen og springer ut fra den samme filosofien. Tradisjonelt har yoga vært en praksis for sinnet og Ayurveda for kroppen. For deg som allerede praktiserer yoga kan Ayurveda bringe de yogiske verdiene videre inn på andre områder i livet - gjennom tilpassede råd for kosthold, livsstil, fysisk aktivitet, egenpleie og daglige rutiner.

En ayurvedisk livsstil krever ikke strenge dietter, dyre behandlinger eller tett oppfølging, men gir råd om hvordan vi på en enkel og naturlige måte selv kan gjenskape og opprettholde balanse og god helse. 

Formålet med Ayurveda er ikke kun å fremme helse («fravær av sykdom»), men det vi definerer som "ekte helse" -

en sunn kropp og et lykkelig sinn.

En helhetlig livsstil - nurtured by nature

 

Ayurveda anerkjenner hvordan alt henger sammen og hvordan vi

konstant påvirkes av omgivelsene, være seg klima, sesonger,

ytre stimuli, mennesker, maten vi spiser og generelt alt hva sansene

våre tar inn. Økt bevissthet omkring dette, og hvordan vi individuelt

påvirkes, er derfor det viktigste virkemidlet vi har for å gjenskape/

opprettholde helsemessig balanse. 

 

Som et helhetlig helsesystem gir Ayurveda også mer spesifikke råd

på de fleste områder av livet;  

- Kosthold

- Livsstil og daglige rutiner

- Yoga (asana, pranayama og meditasjon)

- Egenpleie

- Bruk av urter og krydder for ekstra terapeutisk effekt


Ayurveda er ikke en «quick fix», men en gradvis tilnærming og endring

av enkle vaner og rutiner. Vi jobber med å avdekke - og bevisstgjøre - 

de underliggende årsakene til "ubalanse", og hvordan ta tak i disse, 

fremfor å drive symptom-behandling. 

Ayurvediske råd og virkemidler er basert på naturlige råvarer og enkle, individuelle, tiltak som alle selv kan gjennomføre.

 

"All mat kan være medisin, og all medisin kan være mat".

Små endringer med stor effekt

 

Innen Ayurveda defineres sykdom som et resultat av en ubalanse i en persons individuelle, fysiske eller mentale tilstand, og formålet

er derfor å gjenopprette den naturlige balansen og kroppens evne til å hele seg selv.

Ayurveda kan benyttes som direkte behandling av mer spesifikke helseproblemer og diagnoser, men rettes først og fremst mot forebygging av sykdom og helseproblemer.

Gjennom Ayurveda kan vi få en individuell oppskrift på et sunt liv med god helse og generelt velvære.


Selv gjennom små endringer i våre daglige rutiner og tilnærming til en mer Ayurvedisk livsstil kan oppnå positive helsegevinster.
Ayurveda er på ingen måte ment som en erstatning for «moderne medisin», men anerkjenner hvordan begge "systemer" har sine styrker og hvordan disse kan virke sammen på en hensiktsmessig måte.  

Ayurveda - læren om livet

 

Ayurveda har blitt praktisert i India i over 5000 år, og anerkjennes også idag som en viktig medisinsk retning.

Kinesisk medisin sies også å ha sitt utspring i de tidligste Ayurvediske skrifter, og mye av det vi idag tenker på som "moderne medisin" har også hentet lærdom fra Ayurveda, som på ingen måte fornekter moderne legevitenskap.

Et godt eksempel er viktigheten av god fordøyelse, og ikke minst hvordan vår sinnstilstand også virker inn på mage-, tarmsystemet og omvendt. 

Her i vesten er Ayurveda kanskje mest kjent i forbindelse med yoga, naturlig nok, siden disse to kunnskapene henger tett sammen og gir store synergieffekter når de praktiseres sammen.

 

  • Facebook Social Ikon
  • Pinterest Sosial Ikon
Ayurveda i Oslo