Naturens visdom

 

Ayurveda kan oversettes til kunnskapen om livet og lærer oss hvordan vi kan leve mest mulig i balanse med vår individuelle kroppstype, med naturen og våre nære omgivelser. 

Yoga og Ayurveda henger tett sammen og springer ut fra den samme filosofien. 

Tradisjonelt har yoga vært en praksis for sinnet og Ayurveda for kroppen. For deg som allerede praktiserer yoga kan Ayurveda bringe de yogiske verdiene videre inn på andre områder i livet, og gi deg tilpassede råd for blant annet kosthold, livsstil, fysisk aktivitet, egenpleie og daglige rutiner.

En ayurvedisk livsstil krever ikke strenge dietter, dyre behandlinger eller tett oppfølging, men gir råd om hvordan vi på en enkel og naturlige måte selv kan gjenskape og opprettholde balanse og god helse. 

Formålet med Ayurveda er ikke kun å fremme helse («fravær av sykdom»), men det vi definerer som "ekte helse" - en sunn kropp og et lykkelig sinn.

En individuell tilnærming til bedre helse og balanse

 

Vi er alle født med vår unike konstitusjon (kropp- sinn-sammensetning/ vata-pitta-kapha),

og Ayurveda hjelper oss til å forstå hvorfor vi derfor påvirkes og reagerer ulikt.

Det som kan gi positiv helseeffekt for noen kan skape ubalanser hos andre.

 

Ayurveda lærer oss at det viktigste vi kan gjøre for helsen vår er å bli mer bevisst på de

små tingene vi gjør daglig. Små endringer av rutiner og vaner vil over tid ha mye større effekt enn drastiske tiltak som i beste fall gir en kortsiktig effekt.

Ayurvediske råd/behandling handler derfor om små justeringer i hverdagen,

en individuell tilnærming som er tilpasset din hverdag og livsstil, og oppleves som enkel, behagelig og motiverende.


Ayurveda er ikke en «quick fix», men en gradvis tilnærming og endring av vaner og rutiner. Vi jobber med å avdekke, og bevisstgjøre, de underliggende årsakene til ubalanse, og fokuserer på mennesket fremfor sykdommen.

Små endringer gir stor effekt

 

Innen Ayurveda defineres sykdom som et resultat av en ubalanse i en persons individuelle, fysiske eller mentale tilstand, og formålet er derfor å gjenopprette den naturlige balansen og kroppens evne til å hele seg selv.

Ayurveda kan benyttes som direkte behandling av mer spesifikke helseproblemer og diagnoser, men rettes først og fremst mot forebygging av sykdom og helseproblemer.

Gjennom Ayurveda kan vi få en individuell oppskrift på et sunt liv med god helse og generelt velvære.


Selv små endringer i våre daglige rutiner og tilnærming til en mer Ayurvedisk livsstil kan gi positive helsegevinster.
Ayurveda er på ingen måte ment som en erstatning for «moderne medisin», men anerkjenner hvordan begge "systemer" har sine styrker og hvordan disse kan virke sammen på en hensiktsmessig måte.  

Ayurveda - læren om livet 

 

Ayurveda har blitt praktisert i over 5000 år, og og mye av det vi idag tenker på som "moderne medisin" har også hentet lærdom fra Ayurveda - som idag ofte praktiseres i kombinasjon med vestlig legevitenskap.

Et godt eksempel er stadig større fokus på viktigheten av god fordøyelse, og forståelsen for hvordan et velfungerende tarmsystem har stor innvirking på sinnet og vårt mentale velvære.

 

Hei, jeg heter Merete 

Så langt tilbake jeg kan huske har jeg vært opptatt av naturen, av dyr, planter, mat og de store spørsmålene i livet. 

Ayurveda har hjulpet meg til å forstå hvordan alt henger sammen med alt, og hvordan vi kan leve i flyt med livet, fremfor å kjempe motstrøms...

Mitt ønske er å få dele og inspirere andre til å lære mer om Ayurveda og hvordan vi kan leve i bedre harmoni med naturen og alt som omgir oss.

Jeg har en lang og variert bakgrunn fra både vestlig medisin, ernæringsvitenskap 

og mer tradisjonell/østlig helsevisdom.

For meg handler det om å bringe sammen det beste fra begge «verdener» - bygge bro og hente frem synergier fremfor å skape avstand og motstand...

Ta gjerne kontakt hvis du vil bli bedre kjent med meg, eller hvis du ønsker hjelp, råd og inspirasjon til bedre helse og mer velvære.

merete@omayurveda.no

Ayurveda i Oslo
  • Facebook Social Ikon
  • Pinterest Sosial Ikon