top of page
Søk

Ayurvediske råd for deg!


Ayurveda handler om å skape, og opprettholde, balanse og god helse, med utgangspunkt i all vi alle er forskjellige og unike.

Ved en Ayurvedisk konsultasjon får du individuelle råd om kosthold, livsstil, daglige rutiner og egenpleie.

"Likheter forsterker og motsetninger balanserer"

Dette er det viktigste utgangpunktet for en Ayurvedisk livsstil og bedre balanse.

Målet er at du selv, gjennom økt bevissthet, kan kunne fungere som din egen behandler - uten behov for tett oppfølging, dyre produkter, eller strenge dietter.

Ved en Ayurvedisk konsultasjon får du hjelp til å finne riktig utgangspunkt, og råd og hva du skal styre etter for å gjenskape eller opprettholde din optimale balanse.

Rådene omfatter både kosthold, fysisk aktivitet, egenpleie, generell livsstil og daglige rutiner.

Alt vi gjør og alt vi omgir oss med påvirker oss på ulike måter, og har potensialet til å bringe oss enten ytterligere ut av balanse, eller i positiv retning - mot bedre helse og økt velvære.

I Ayurveda skiller vi heller ikke på kropp og sinn, alt som påvirker oss fysisk vil også påvirke oss mentalt og omvendt. Det er derfor viktig at de grepene vi tar for å bedre helsen vår har en positiv effekt på både kropp og sinn. Et godt eksempel er at vi ikke skal spise mat vi ikke liker, bare fordi den visstnok skal være sunn.

Mat skal gi positiv næring til hele oss, både fysisk og mentalt.

"Vi er ikke hva vi spiser, men hva vi fordøyer"

En god fordøyelse er det viktigste grunnlaget for god helse. Stadig flere opplever mageproblemer som oppblåsthet, smerter eller ubehag etter måltider, luft i magen, forstoppelse, løs mage mm.

Selv enkle Ayurvedisk råd kan ha stor effekt på disse problemene, nettopp fordi det tas hensyn til at vi er forskjellige og at det som virker for noen ikke nødvendigvis vil ha en god effekt for alle.

Det viktigste vi kan gjøre for vår egen helse er derfor å bli mer bevisste på hvordan vi selv reagerer på ulike fysiske og mentale stimuli, fremfor å lytte til andres erfaringer og velmente råd.

Personlig rådgivning/konsultasjon

Merete Skjørten er sertifisert Ayurvedisk rådgiver og yogainstruktør.

Hun en lang og variert helsefaglig bakgrunn og som blant annet omfatter ernæringsvitenskap, grunnleggende medisin, naturmedisin, coaching og friskvern.

Som ayurvedisk rådgiver har hun særlig fokus på kosthold og livsstil, med utgangspunkt i at "den mest effektive behandlingen er den du faktisk klarer å gjennomføre".

Positiv, indre motivasjon og enkle, naturlige virkemidler er derfor viktige prinsipper.

Ved en Ayurvedisk konsultasjon stilles en tre-delt diagnose gjennom detaljerte spørsmål, puls- og tungeanalyse.

Du vil deretter få en omfattende plan med individuelle råd og anbefalinger som inkluderer både kosthold, aktiviteter, yoga, egenpleie, livsstil og daglige rutiner.

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker mer informasjon, eller vil bestille tid for en konsultasjon; merete@yogayum.no

Archive
Search By Tags
Ingen tagger enda.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page