top of page
Devi-sirkel.jpg

Helsesirkler for kvinner / Ayurveda Q & A

 

Samlinger med fokus på Ayurveda, kosthold og egenpleie 

 

Har du helseutfordringer du ønsker hjelp med, eller behøver du bare å få "lettet på trykket» -

en mulighet til å snakke fritt, dele tanker og følelser uten å bli avbrutt av velmenende tips og råd?

 

Vi samles i en liten gruppe (personlig når vi har muligheten, ellers online) og skaper sammen

et trygt «rom» der vi kan møtes uten annen agenda enn å være tilstede for hverandre, lytte og/eller bli lyttet til,

søke råd, forståelse og fellesskap. Selvfølgelig i full konfidensialitet. 

 

Ayurveda omfatter alle områder av livet. Og selvom Ayurveda er en gammel visdom er jeg overbevist om at den er mer aktuell

og viktig enn noen gang. Kanskje spesielt fordi den representerer en motvekt til den hektiske, skiftende og ofte mer

overfladiske tilværelsen vi lever i. 

 

Mitt store ønske er å gjøre Ayurveda mer forståelig og tilgjengelig for alle. 

Disse samlingen vil derfor også være en slags «Ayurveda Q & A», der vi kan ta for oss mer generelle spørsmål om

Ayurveda, Yoga og Vedanta (yogisk livsvisdom). 

 

Gjennom min lange oppdagelsesreise innen både østlig visdom og moderne kunnskap har jeg gjort meg mange

viktige opplevelser og erfaringer som jeg gjerne vil dere videre.   

For meg er det spesielt viktig at Ayurveda ikke oppleves som en teoretisk kunnskap,

men som en praktisk og intuitiv tilnærming til hvordan vi kan forenkle tilværelsen fremfor

å gjøre livet enda mer komplisert enn det allerede er….

 

Helsesirklene er en mer åpen og praktisk versjon av mine tradisjonelle Devi-sirkler, som du kan lese mer om under

Pga COVID er samlingen ikke like regelmessige, tid og sted kan variere.

Er du interessert og vil delta, enten live eller online, kan du sende meg en mail så gir jeg deg beskjed om neste mulighet. 

Devi-sirkler -  "søsterskap" og kvinnekraft

 

Gjennom alle tider og i alle kulturer har kvinner hatt en tradisjon for å komme sammen,

for å dele gleder og sorger, gi hverandre støtte og styrke. 

Å kunne møtes i et fellesskap der vi sammen skaper et trygt rom for å åpne opp og dele,

gi slipp på frykt, usikkerhet og fordommer og i stedet bygge tillit, trygghet, empati og omsorg, virker helende og styrkende på både kropp, sinn og sjel.    

I en tid preget av fokus på ytre kvaliteter, stadig skiftende idealer, sammenligning, frykt for

ikke å passe inn, eller være bra nok, trenger vi en kraftfull "motvekt" som kan hjelpe oss å lande i vissheten om at vi allerede er mer enn bra nok - akkurat som vi er!

 

En Devi-sirkel er en slik møteplass, der vi sammen fremmer bevisstgjøring omkring egne - og universielle verdier  Mange av oss lever alene og mangler et trygt fellesskapet der vi kan senke skuldrene, puste med magen, snakke, lytte, gråte, le, få en stor klem - eller bare være, uten å måtte "gjøre".     

 

Devi kan oversettes til "gudinne", den gudinnen vi alle har i oss, men som vi ofte (bevisst,           eller ubevisst) undertrykker, eller ikke føler at vi kan relatere oss til.                                        Ordet Devi, eller gudinne, kan derfor lett oppleves som fremmedgjørende eller abstrakt.             Det er likevel denne kvinnelige kraften (shakti) som hjelper oss til å åpne opp, gi slipp på frykt, skyld og skam, og forløse vårt fulle potensiale på alle områder i livet.                                               Opplevelsen vi får gjennom å akseptere og omfavne alle sider ved oss selv, kropp, sinn og sjel, er et av de mest kraftfulle virkemidlene vi har for å gjenskape vår naturlige balanse, styrke og indre ro.

 

Devi-sirkler basert på tradisjonell yogisk livsfilosofi (Vedanta).

"Jeg ønsker å skape en trygg ramme for fellesskap på tvers av generasjoner, bakgrunn,

religion, etnisitet og andre konstruerte ulikheter. Et "søsterskap" som fremmer opplevelsen

av å høre til og å bli akseptert og validert akkurat slik som vi er.  

 

En Devi-sirkel er en møteplass hvor vi snakker ærlig og uhindret om alt vi måtte føle for.

Det er en verdifull mulighet til å "lette på trykket", uten å bli avbrutt eller føle at 

vi trenger å holde igjen.

Når vi samles på denne måten møtes vi alle med respekt og et åpnet sinn. 

Vi øver opp vår evne til å lytte - uten å avbryte, eller komme med råd, og sammen skaper

vi et fristed der alt som deles er konfidensielt og "sacred". Vi er fri til å uttrykke alle følelser;

glede, sorg, sinne, frustrasjon, usikkerhet - alt det vi ofte undertrykker og holder for oss selv... 

41437882_1896603417303067_84563940429036
goddess red and orange.jpg
bottom of page